Přechodky

Přechodové spoje kov-plast (přechodky) slouží ke vzájemnému spojení kovové a plastové části potrubí tlakového rozvodu topných plynů s maximálním pracovním přetlakem 0,4 MPa. 

Konstrukce přechodek BVO I,II umožňuje jejich montáž jednoduchou mechanickou cestou, bez použití složitých zařízení závislých na zdroji elektrické energie.

Při proškolení výrobcem (pověřeným distributorem) a dodržení základních požadavků na montáž lze velmi rychle zhotovit spolehlivý spoj.

Při instalaci přechodek je nutno dodržovat návod k montáži, který je součástí každé dodávky.

Na přechodky byl vydán „certifikát a STO“ autorizovanou osobou č.224 ITC, a.s. Zlín v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízením vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízením vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády 215/2016 Sb. (NV163).

Aktivní filtry